[Oct 2015] Hành hương về đất Phật: Nepal, Ấn Độ

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *