LỜI PHẬT DẠY – KINH PHÁP CÚ

237. Đời sống ngươi sắp lụn tàn, ngươi đang dịch bước đến gần Diêm vương ; Giữa đường không nơi ngơi nghỉ, bước lữ hành của ngươi thiếu hẳn lương thực.

Your life has come to an end now. To the presence of death you are setting out. No halting place is there for you by the way. Provision too there is none for you. -- 237

237. Đời ngươi nay úa tàn, Sắp bị diêm sứ mang, Đường trường không chỗ nghỉ, Chẳng còn chút hành trang.

237 - Votre vie est arrivée à sa fin maintenant ; La mort vous assigne en sa présence ; En chemin, il n’y a aucune place de repos pour vous ; Aucun recours non plus pour vous.

237. Ihr steht jetzt fast am Ende eurer Zeit; Ihr schreitet auf Todes-Gehilfe Gegenwart zu, ohne einen Rastplatz am Weg; müßt euch aber noch für die Reise rüsten.


ĐẠI LỄ PHẬT GIÁO

Những ngày đại lễ của tháng 6 Âm lịch

There are no upcoming events.

ÂM LỊCH

HỒI HƯỚNG

Nếu có chút công đức nào
Xin hồi hướng Pháp giới Chúng sinh.

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

  • 5.692 lượt (tính từ 14/4/2019)