[PDF] Ebooks Kinh Tạp A Hàm – quyển 1 đến quyển 10

Nguyên bản Hán dịch Tạp A-hàm hiện tại, ấn hành trong Đại Chánh Tạng, gồm 50 quyển, 1.362 kinh. Trong bộ Ebook lần này chúng tôi thiết kế từ quyển 1 đến quyển 10, với hơn 200 kinh. Trong mỗi quyển định dạng PDF, chúng tôi có thiết kế mục lục ở trang 1 và mục lục (contents) trên đọc thiết bị PDF ở các phương tiện Smartphone, máy đọc sách, máy tính bảng, …

XIN MỜI LỰA CHỌN TẢI XUỐNG

Tải từng bộ Ebooks kinh Tạp A Hàm quyển 1-10 (gồm 10 quyển)

Tải xuống trọn bộ 10 quyển trong một file nén định dạng .rar, pass giải nén namo84000.org

Leave a Comment