Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Bộ sách Phật học / PHẬT HỌC CƠ BẢN – BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN

PHẬT HỌC CƠ BẢN – BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
—o0o—

PHẬT HỌC CƠ BẢN

MỤC LỤC | CONTENTS

TẬP I

Phần I – Nhận thức cơ bản về Phật giáo

Bài đọc thêm

Phần II – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Sách tham khảo

1- Phật học phổ thông, Thích Thiện Hoa, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1990
2- Phật học khái luận, Thích Chơn Thiện, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1990
3- Ðức Phật và Phật pháp, Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1994
4- Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo, Thích Tâm Thiện, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1995
5- Ðức Phật lịch sử, H.W.Schumann, Trần Phương Lan dịch, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1997

-ooOoo-

 

TẬP II

Phần I – Giáo lý cơ bản

Bài đọc thêm

Phần II – Lịch sử Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

 

TẬP III

Phần I – Lịch sử Phật giáoViệt Nam

Phần II – Tư tưởng Phật giáo

Bài đọc thêm

-ooOoo-

 

TẬP IV

Phần I – Tam tạng thánh điển Phật giáo

Phần II – Các vấn đề Phật học

Phần III – Bài đọc thêm

-ooOoo-

 

Nguyệt san Giác Ngộ
Sài Gòn, 1999-2001  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *