Phật nói kinh Địa Tạng

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2909

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát (Kṣiti-garbha) trụ tại Thế Giới Lưu Ly (Vaiḍuryaloka) ở phương Nam, dùng mắt Trời (Devya-cakṣu:Thiên Nhãn) trong sạch quán chúng sinh chịu khổ trong Địa Ngục: bị giã đâm trong cối sắt, bị nghiền nát trong cối xay bằng sắt, bị cày xéo bởi lưỡi cày sắt, bị cưa sắt cưa xẻ, bị nấu chín trong vạc nước sôi sùng sục, sáng sớm đói thì ăn nuốt viên sắt nóng, khát thì uống nước đồng, chịu các khổ não không có ngưng nghỉ. Địa Tạng Bồ Tát chẳng nỡ nhìn nên liền từ phương Nam đi đến, vào trong Địa Ngục cùng với vua Diêm La (Yama-rāja) đồng ở một chỗ, ngồi trên cái giường riêng biệt. Có bốn loại Nhân Duyên Một là: Vua Diêm La loại bỏ tội chẳng có bằng chứng Hai là: Sợ văn án bị sắp xếp lộn xộn Ba là: chưa đáng chết Bốn là:nhận tội xong thì đưa đến cõi Địa Ngục. Neu có kẻ trai lành, người nữ thiện làm tượng Địa Tạng Bồ Tát, chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát với niệm tên của Địa Tạng Bồ Tát thì người này quyết định được vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī) ở phương Tây. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật, từ một Thiên Đường đến một Thiên Đường Nếu có người làm tượng Địa Tạng Bồ Tát, chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát với niệm tên của Địa Tạng Bồ Tát thì người này quyết định được vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây. Vào ngày người ấy buông xả thân mệnh thì Địa Tạng Bồ Tát tự mình đến nghênh tiếp, thường được ở chung một nơi với Địa Tạng Bồ Tát. Nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT _MỘT QUYỂN

(Hết)_

27/01/2009  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *