Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Phật Thích Ca Mâu Ni toàn tập

Phật Thích Ca Mâu Ni toàn tập

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 

Kinh điển thuyết Phật Đản

Tuyển tập mừng Phật Đản

TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

  CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

  CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT QUA ẢNH

  ĐẢNH LỄ ĐỨC PHẬT ĐÀ

  TÔN ẢNH ĐỨC PHẬT ĐÀ THEO CHỦ ĐỀ

  THÍCH CA MÂU NI PHÁP ÂM

  ĐỨC PHẬT CỦA CHÚNG TA

  ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT

  TÔN ẢNH PHẬT THÍCH CA MÂU NI  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

   [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *