QUAN ÂM BỒ TÁT SÁM HỐI CHÚ

Quan Âm Bồ Tát Sám Hối Chú :

Phải đứng trước Tượng Quán Thế Âm, Trang nghiêm tề chỉnh, thành tâm sám hối các tội do :

Ba nghiệp, Sáu căn đã tạo ra từ vô lượng kiếp về trước, hiện tại…

Rồi niệm :

Na Mồ Hát Ra,

Đa Na Đa Ra,

Da Dạ Na,

Ma A Rị Da,

Bá Lô Chỉ Đê,

Thước Bá Ra Dạ Bồ Đề,

Ta Đa Bà Dạ,

Ma Ha Ta Đa Bà Dạ,

Ma Ha Ca Rô Nễ Ca Dạ,

Đa Điệt Tha,

Đổ Rô Đổ Rô A,

Tây Ma Tây Ma Tây Ma Ha,

Ma Lỵ Ni Đổ Ba,

Ma Lỵ Ni Đổ Tỳ Đổ Tỳ,

Na Mồ Na Ma,

Ta Bà Ha

(niệm 3 biến).

(Sưu tầm bởi Thanh Tịnh Lưu Ly – theo tác giả thì thần chú trên được trích từ

PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI KINH
Đại Tạng kinh Mật chú LT.S41/89.
HT.Thích Huyền Tôn)  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *