Home / ww.Import from DO 26010216 / a) KINH TỤNG AUDIO / sưu tầm pháp âm kinh tụng: KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC – HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng

sưu tầm pháp âm kinh tụng: KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC – HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

———0O0———

kích chọn


trọn bộ 3 giờ 52 phút 11 giây

.

.

trọn bộ chia 11 băng

.

.

.

   • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *