Bộ sưu tập Kinh Pháp Phật giáo thường đọc tụng

BỘ KINH ĐIỂN VỀ NHÂN QUẢ

KINH PHÁP CẦU AN

KINH PHÁP CẦU SIÊU

KINH PHÁP SÁM HỐI

KINH TỤNG MÙA VU LAN

KINH ĐIỂN KHÁC

TUYỂN TẬP BÁT NHÃ TÂM KINH

ĐẠI BI THẦN CHÚ TUYỂN TẬP

THẦN CHÚ THƯỜNG TỤNG

PHẬT BẢN MỆNH

DUYÊN NHẬT

CÚNG SAO GIẢI HẠN

Theo thông báo chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì “dâng sao giải hạn” hay còn gọi là “cúng sao giải hạn” không phải là nghi thức Phật giáo, mà là tư tưởng triết học của Lão giáo. Nhưng dựa trên tinh thần từ bi của Phật Pháp, trang nhà vẫn xin được chia sẻ ở đây và tùy hỷ quý vị sử dụng, cũng có thể là một bước gieo duyên của mọi người với Phật Pháp. Nhưng xin hoan hỷ ghi nhớ: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NGHI LỄ PHẬT GIÁO