Cúng sao giải hạn

Thất Diệu Tinh Thần Biệt Hành Pháp

January 23, 2016 | 0 Comments

Mật Tạng Bộ 4_ No.1309 (Tr.452_Tr.459) THẤT DIỆU TINH THẦN BIỆT HÀNH PHÁP [Từ Dực (Uttara-phalgunī), Kế (Ketu): Đê Tinh (Viśākhā) chẳng thích [...]

Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng

January 23, 2016 | 0 Comments

PHẬT NÓI KINH BẮC ĐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc truyền đến đời triều vua Đường ở Trung Hoa thọ trì. [...]