Kinh Pháp Cầu Siêu

Kinh A Di Đà

January 7, 2018 | 0 Comments

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức [...]

Kinh cúng thí người mất

August 8, 2016 | 0 Comments

KINH CÚNG THÍ NGƯỜI MẤT Chính tôi được nghe, lúc Đức Phật lưu trú tại tinh xá Kỳ Viên, bà-la-môn Cha-nu-sô-ni (Janussoni) đến viếng thăm, [...]

KINH A DI ĐÀ – nghĩa

June 9, 2009 | 0 Comments

TÁN THÁN PHẬT Đấng Pháp Vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời ngườ i Cha lành chung bốn loài Quy y tròn một niệm [...]

KINH A DI ĐÀ – âm Hán

June 9, 2009 | 0 Comments

PHẬT THUYẾT KINH A-DI-ĐÀ Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng TÁN PHẬT Pháp vươ ng vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư [...]