Sám hối Kinh Pháp

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

February 11, 2016 | 0 Comments

Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám Sư Bá Hải Triều Âm Con nay kính lễ Phật hoa sen, Từ bi là cành, trí tuệ là cánh. Thiền định làm tua, trải tòa [...]

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

February 10, 2016 | 0 Comments

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM 2 Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu đốt của sinh tử. Nguyện [...]

Kinh Lương Hoàng Sám – trọn bộ

February 10, 2016 | 0 Comments

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP LƯƠNG HOÀNG SÁM Thượng tọa THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính Dịch giả: THÍCH VIÊN GIÁC Kinh Lương Hoàng Sám – [...]

Mục Liên Sám Pháp

February 10, 2016 | 0 Comments

TỪ BI ĐẠO TRÀNG MỤC LIÊN SÁM PHÁP PHẦN NGHI LỄ (Chủ Sám xướng) Hết thảy cung kính… (Mọi người hòa theo) Dốc lòng kính lễ [...]

Di Đà Sám

February 10, 2016 | 0 Comments

DI ĐÀ SÁM PHÁP Giới Thiệu Di Đà Sám Sám hối nghiệp chướng là hạnh thứ tư của đức bồ tát Phổ Hiền. Sám nghĩa là nhận biết lỗi [...]

Dược Sư Sám Pháp

February 10, 2016 | 0 Comments

Dược Sư Sám Pháp Dịch Giả: Thích Mật Trí Bài Tán Phật Lòng từ Phật độ khắp quần sanh Hỷ xã cứu an chúng hữu tình Tướng tốt trang [...]

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp

February 10, 2016 | 0 Comments

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp (Thiên Thủ Thiên Nhãn) Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm (hành giả đốt hương, quỳ trước bàn Phật niệm) [...]
1 2