Kinh Pháp cầu an

[youtube] Pháp âm Phật Di Lặc

March 11, 2018 | 0 Comments

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  CELEBRATING THE BIRTHDAY OF MAITREYA BUDDHA Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi 5th [...]

[mp3+text] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

March 7, 2018 | 0 Comments

Bộ sưu tập bao gồm: – Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức – Dược Sư Quán [...]

Nghi thức cầu an

December 12, 2017 | 0 Comments

Bộ sưu tầm nghi thức cầu an tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Ebook định dạng bao gồm PDF, PRC, MOBI, EPUB. Trong bộ sưu tập bao gồm cả [...]

Nghi thức tụng niệm Giao thừa

January 25, 2016 | 0 Comments

NGHI THỨC TỤNG NIỆM LỄ GIAO THỪA Ấn hành: Chùa Pháp Quang & Tu Viện Quảng Đức 2015 Thích Nguyên Tạng & Thích Nhật [...]
1 2