Ebook Đại Bi thần chú

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
—o0o—

Kính bạch quý thầy, kính thưa quý vị !
Thanh Tịnh Lưu Ly xin trân trọng giới thiệu bộ ebook Đại Bi thần chú. Bộ ebook phiên bản EDB 1.0 bao gồm nội dung:
– Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
– Đại Bi thần chú tiếng Phạn
– Đại Bi thần chú tiếng Việt
– Nghi thức hành trì Đại Bi sám pháp
– Đại Bi Xuất tượng
– Đại Bi thần chú giảng giải – Hòa thượng Thích Tuyên Hóa
– Đại Bi thần chú giảng giải – Hòa thượng Thích Tín Nghĩa
Tất cả nội dung trên được trình bày trong một cuốn ebook với các định dạng thường gặp nhất PDF, CHM, MOBI, PRC.
Kính mời quý vị tải xuống theo liên kết dưới đây

TẢI XUỐNG PDFTẢI XUỐNG CHMTẢI XUỐNG MOBITẢI XUỐNG PRC

.
.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*