[ebook: PDF, PRC, CHM] BÀI GIẢNG VỀ KINH PHÁP CÚ – Thầy Minh Châu

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Mời quý vị tùy hỷ tải xuống
BÀI GIẢNG VỀ KINH PHÁP CÚ
Thầy Minh Châu
Tải xuống định dạng PDF
tải xuống định dạng PRC
tải xuống định dạng CHM
Nếu cần cỡ chữ lớn hơn, xin quý vị hoan hỷ gửi yêu cầu tại đây. TTLL sẽ gửi tặng quý vị sau 6 giờ  sau khi TTLL nhận được yêu cầu 😀

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*