[ebook: pdf, prc, doc] CON ĐƯỜNG CŨ XA XƯA: BÁT CHÁNH ĐẠO – PHẠM KIM KHÁNH

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG / DOWNLOAD

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG DOC

.
.
.
TRONG EBOOK NÀY

Phần 1 – Dẫn nhập
Phần 2 – Thập nhị nhân duyên
Phần 3 – Con đường cũ xa xưa: Bát Chánh Ðạo
Phần 4 – Chánh ngữ
Phần 5 – Chánh tinh tấn
Phần 6 – Chánh định
Phần 7 – Ðặc tánh của Con đường

.
.

Sưu tầm từ nguồn Phatphaponline.net

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*