Kinh 42 chương

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

2 Comments on Bộ Mật tông – trọn bộ 4 tập

  1. Thiện Đức // December 28, 2016 at 9:44 pm // Reply

    Chào quý Admin,
    Cho tôi hỏi bộ “Bộ Mật tông – trọn bộ 4 tập” quý Admin có file không ạ ? Tôi không thường xuyên olnline nên muốn xin file để lưu điện thoại mà đọc. Xin cảm ơn.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*