[PDF] Tủ sách Bách khoa Phật giáo


Bộ sách gồm 7 tập, NXB Tôn giáo xuất bản quý II năm 2008. Tác giả Tuệ Chân biên dịch.
MỜI TẢI SÁCH HOẶC ĐỌC TRỰC TUYẾN

Bộ sách được sưu tập từ tve-4u

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*