[Download-Mediafire] Bộ sưu tập tụng kinh, niệm Phật của nhiều quý thầy

———-oO0———-

Photobucket
.

KINH A DI ĐÀ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

KINH 48 ĐẠI NGUYỆN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

KINH PHÁP HOA PHẨM PHỔ MÔN

KINH 12 ĐẠI NGUYỆN

KINH DƯỢC SƯ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

KINH CHÁNH PHÁP SHANGHATA

KINH HỒNG DANH SÁM HỐI

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

  • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 12345678

KINH LĂNG NGHIÊM

KINH SÁM HỐI SÁU CĂN

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ.

  • Thầy Huệ Duyên tụng: (Bộ 1 – 5MB/băng) Băng 1 –  2 | (Bộ 2 – 15MB/băng) Băng 12

KINH MỤC LIÊN SÁM PHÁP

  • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng  123456

KINH MƯỜI NGUYỆN PHỔ HIỀN

KINH TÁM ĐIỀU TỪ TÂM

KINH NIỆM PHẬT BALAMAT

  • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 123456
  • Nguyễn Vinh và Kim Phượng đọc: Băng 12345678

KINH TỪ BI THỦY SÁM

  • Thầy Trí Thoát tụng: Quyển Thượng (Băng 12) | Quyển Trung (Băng 1234) | Quyển Hạ (Băng 1234)
  • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 1234
  • Thầy Chơn Thức tụng: Băng 1234567

KINH VU LAN BÁO HIẾU

KINH PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG

KINH SÁM HỒNG TRẦN

KINH SÁM HỐI DIỆT TỘI

  • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 12345678910

CÁC BÀI SÁM VĂN

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

8 Comments on [Download-Mediafire] KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ – quý thầy THÍCH HUỆ DUYÊN tụng

  1. mat khau la gi xin TTLL chi giup cach xin dang nhap .cam on TTLL

Leave a comment

Your email address will not be published.


*