TUYỂN TẬP PHÁP ÂM MP3: HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng

 

Chân dung thầy Trí Thoát

Chân dung thầy Trí Thoát

———0O0———

Thanh Tịnh Lưu Ly hoan hỷ trân trọng giới thiệu tới quý vị

bộ sưu tầm Pháp âm do HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng – niệm.

Bộ sưu tầm gồm kinh tụng, trì niệm hồng danh, trì niệm thần chú

.

[drthoai107postslistcats cat=”36″ orderby=”date” order=”asc”].

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*