[tải xuống] KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – thầy Huyền Ý tụng (trọn bộ gồm 8 băng)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

—o0o—

XIN MỜI QUÝ VỊ TÙY HỶ TẢI XUỐNG

BĂNG THỨ 1

BĂNG THỨ 2

BĂNG THỨ 3

BĂNG THỨ 4

BĂNG THỨ 5

BĂNG THỨ 6

BĂNG THỨ 7

BĂNG THỨ 8

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *