Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Địa Tạng Bồ tát toàn tập / Pháp âm Địa Tạng Bồ tát / [tải xuống] KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – thầy Nhật Quang tụng

[tải xuống] KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – thầy Nhật Quang tụng

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

—o0o—

BỘ PHÁP ÂM TỤNG

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

THẦY NHẬT QUANG TỤNG

TRỌN BỘ GỒM 14 PHẨM VỚI 20 BĂNG

MỜI QUÝ VỊ KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG

.

.

.

. • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  2 Bình luận

  1. phẩm 10 có 15 phút chưa trọn phẩm ,xin xem lại ,nam mô a di đà Phật!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *