Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Pháp âm Phật Pháp / Tụng, niệm Phật giáo / [tải xuống máy tính định dạng mp3 – mediafire] – KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ – quý thầy THÍCH HUỆ DUYÊN tụng

[tải xuống máy tính định dạng mp3 – mediafire] – KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ – quý thầy THÍCH HUỆ DUYÊN tụng

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

——–0O0——–

MỜI QUÝ VỊ KÍCH CHỌN ĐỂ TẢI XUỐNG

Phiên bản 15MB/băng: BĂNG 1BĂNG 2

Phiên bản 5MB/băng: BĂNG 1BĂNG 2 • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  8 Bình luận

  1. mat khau la gi xin TTLL chi giup cach xin dang nhap .cam on TTLL

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *