[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ pháp âm được chia thành 12 băng)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

—o0o—

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC

HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

Bộ pháp âm gồm 12 băng

MỜI KÍCH LIÊN KẾT DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG

BĂNG 1

BĂNG 2

BĂNG 3

BĂNG 4

BĂNG 5

BĂNG 6

BĂNG 7

BĂNG 8

BĂNG 9

BĂNG 10

BĂNG 11

BĂNG 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *