[tải xuống mp3] KINH VÔ LƯỢNG THỌ – Thầy Ngộ Thông tụng

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

———-o0o———–

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *