[tải xuống mp3 – mediafire] – KINH VÔ LƯỢNG THỌ – HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

———0O0———-

PHẦN KINH ĐƯỢC CHIA LÀM 10 PHẦN

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

PHẦN 9

PHẦN 10

.
.,
.

PHẦN KINH TRỌN BỘ

TẢI XUỐNG TRỌN BỘ DÀI 03 GIỜ 11 PHÚT Photobucket

.

.

.

 



 • 6 thoughts on “[tải xuống mp3 – mediafire] – KINH VÔ LƯỢNG THỌ – HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng

  1. A Di Đà Phật
   Xin đạo hưũ Lưu Ly Thanh Tinh cho mình xin thỉnh CD tụng Vô Lượng Thọ cua thầy Trí Thoát được không. Vì mình muốn CD original để nghe chỉ có một track thôi không bị đứt đoạn như LLTT upload trên web chia ra 10 files. Vì khi chia ra 10 files thì khi nghe từ file(track này) 1 qua file 2 thì cái chữ change track in between sẽ nghe không biết là chữ gĩ.
   Xin cám ơn đạo hưũ thật nhiều
   Nam Mô Hoan Hỷ Bồ tát Ma Ha Tát
   Quảng Đạo

   • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Thật sự thì Thanh Tịnh Lưu Ly không có bản gốc đó. Bản trên là do trong quá trình lướt web TTLL tìm được trên net thôi.
    TTLL cũng rất lấy làm tiếc và cũng buồn khi không tìm được bản đó.
    Rất mong quý đạo hữu hoan hỷ thông cảm.

  Leave a Comment