About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

6 Comments on [tải xuống mp3 – mediafire] – KINH VÔ LƯỢNG THỌ – HT THÍCH TRÍ THOÁT tụng

 1. A Di Đà Phật
  Xin đạo hưũ Lưu Ly Thanh Tinh cho mình xin thỉnh CD tụng Vô Lượng Thọ cua thầy Trí Thoát được không. Vì mình muốn CD original để nghe chỉ có một track thôi không bị đứt đoạn như LLTT upload trên web chia ra 10 files. Vì khi chia ra 10 files thì khi nghe từ file(track này) 1 qua file 2 thì cái chữ change track in between sẽ nghe không biết là chữ gĩ.
  Xin cám ơn đạo hưũ thật nhiều
  Nam Mô Hoan Hỷ Bồ tát Ma Ha Tát
  Quảng Đạo

  • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
   Thật sự thì Thanh Tịnh Lưu Ly không có bản gốc đó. Bản trên là do trong quá trình lướt web TTLL tìm được trên net thôi.
   TTLL cũng rất lấy làm tiếc và cũng buồn khi không tìm được bản đó.
   Rất mong quý đạo hữu hoan hỷ thông cảm.

 2. Thanh Tịnh Lưu Ly đã có duyên tìm được.
  Kính mời quý vị tùy hỷ vào tải bộ kinh Vô Lượng Thọ – HT Thích Trí Thoát tụng.
  Trân trọng

 3. _()_ Nam Mô A Di Đà Phật_()_
  Chân thành cám ơn đạo hữu rất nhiều !

 4. xin chân thành cảm ơn Bồ Tát TTLL

 5. Quang Đạo dùng phần mền để dán các trach lại với nhau là được chớ gì-.Còn không thì liên lạc với mình, mình sẻ dán lại cho nhé.Dc Hoanvu1965@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published.


*