Home / Tag Archives: an vui

Tag Archives: an vui

Kinh Duy Ma Cật – trọn bộ

KINH DUY MA CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng   LỜI GIỚI THIỆU Từ xưa chư Phật, Bồ-tát ra đời giáo hóa chúng sanh, với lòng bi-nguyện thâm-thiết đều muốn cho …

Đọc chi tiết

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người – 04. Đạo Phật thiết thực và hiện tại

ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI Hòa thượng Thích Minh Châu 4. ĐẠO PHẬT THIẾT THỰC VÀ HIỆN TẠI Lịch sử Đức Phật Thích ca là lịch sử một con người, nhờ công phu tập bản thân, đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc …

Đọc chi tiết