[smr] TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI | HISTORICAL EVIDENCE OF SHAKYAMUNI BUDDHA’S LIFE

DOWNLOAD BẢN PDF TẠI ĐÂY CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FILE AS PDF 1. Danh hiệu và cuộc đời | the title (the name) and the life NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT | 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA | NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tất Đạt Đa, cũng được gọi … Read more[smr] TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI | HISTORICAL EVIDENCE OF SHAKYAMUNI BUDDHA’S LIFE