Home / Tag Archives: cuộc đời đức phật

Tag Archives: cuộc đời đức phật

Kinh Phật Sở Hành Tán

PHẬT SỞ HÀNH TÁN KINH Buddhacarita-kavya sutra Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát. Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh “Phật sở hành tán” (Buddhacarita) được xem là tác phẩm “trường ca” đầu tiên, …

Đọc chi tiết