Home / Tag Archives: HT

Tag Archives: HT

01. Khái quát về khởi tín luận

ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN (大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) Thích Nhật Từ (Bài dạy tại lớp Cao Đẳng Phật học TP.HCM, khoá IV-2005) BÀI 1 – KHÁI QUÁT VỀ KHỞI TÍN LUẬN I. TÁC GIẢ CỦA KHỞI TÍN LUẬN Đại Thừa Khởi Tín Luận (大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) …

Đọc chi tiết