Home / Tag Archives: Kim Cang Tr

Tag Archives: Kim Cang Tr

MẬT TÔNG

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT 1.- Duyên Khởi Lập Tông Tôn này thuộc về Ðại-thừa, thờ Ðức Ðại Nhựt Như Lai (Tì Lô Giá Na) làm giáo chủ. Ngài Kim Cang Bồ Tát đích thân chịu làm lễ quán đảnh, kế thừa pháp mầu …

Đọc chi tiết