Home / Tag Archives: Ma La Th

Tag Archives: Ma La Th

Kinh Duy Ma Cật – trọn bộ

KINH DUY MA CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng   LỜI GIỚI THIỆU Từ xưa chư Phật, Bồ-tát ra đời giáo hóa chúng sanh, với lòng bi-nguyện thâm-thiết đều muốn cho …

Đọc chi tiết

Kinh Duy Ma Cật – 1. Phẩm Phật Quốc

KINH DUY-MA-CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng KINH (1) DUY MA CẬT (2) SỞ THUYẾT CŨNG GỌI Kinh “BẤT KHẢ TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT” (3) Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng …

Đọc chi tiết