Home / Tag Archives: Nay Ta

Tag Archives: Nay Ta

[0174] KINH BỒ TÁT THIỂM TỬ

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT THIỂM TỬ Hán dịch: Khuyết danh, phụ Tây Tấn Lục Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh —o0o— Nghe như Vầy: Một thời, Đức Phật ở tại nước Tỳ-la-lặc cùng với một ngàn hai trăm năm mươi thầy Tỳ-kheo, chúng Bồ-tát, quốc vương, đại …

Đọc chi tiết

[0155] KINH BỒ TÁT BẢN HẠNH

KINH BỒ TÁT BẢN HẠNH Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Đông Tấn Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh QUYỂN THƯỢNG Nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên thái tử Kỳ-đà, cấp cô độc thuộc nước …

Đọc chi tiết

[0144] ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIẾT-BÀN KINH

ĐẠI ÁI ĐẠO BÁT-NIẾT-BÀN KINH Kinh nầy trích trong phẩm 52.1 Tăng Nhất A Hàm Hán Dich : Tây Tấn Bạch Pháp Tổ Việt dịch: HT Thích Thanh Từ –o0o– Nghe nhe vầy: Một thời Phật trú tại Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Phổ Tập, cùng với chúng đại Tỳ kheo …

Đọc chi tiết

TĂNG SỰ: CHƯƠNG XVIII – PHÁP

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng PHẦN THỨ BA TĂNG SỰ CHƯƠNG XVIII – PHÁP [1] 1. Khách tỳ-kheo [30c7] Thế Tôn ở tại nước …

Đọc chi tiết

TĂNG SỰ: CHƯƠNG II – THUYẾT GIỚI

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng PHẦN THỨ BA TĂNG SỰ CHƯƠNG II – THUYẾT GIỚI [1] I. PHÁP THỨC THUYẾT GIỚI 1. Bố-tát [816c6] …

Đọc chi tiết

[0006] KINH BÁT NÊ HOÀN

KINH BÁT NÊ HOÀN [1] Hán Dịch: Vô danh Việt dịch: Thích Chánh Lạc Hiệu-chú: Tuệ Sỹ – Đức Thắng — o0o — QUYỂN THƯỢNG[2] Nghe như vầy[3]: Một thời Phật du hóa tại núi Diêu[4], thuộc thành Vương-xá, cùng chúng đại Tỳ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi người. …

Đọc chi tiết

KINH PHÁP HOA – PHẨM THỌ-HỌC VÔ- HỌC NHƠN-KÝ THỨ CHÍN – THẦY TRÍ THOÁT TỤNG [online]

. SEVER 1 . SEVER 2 . SEVER 3 https://www.dropbox.com/s/z7alyfft5tm1znq/10-Pham%20Thu%20Hoc%20Vo%20Hoc%20Nhan%20Ky%20Thu%209.%20-%20namo84000mp3 . SEVER 4 http://www.mediafire.com/listen/q4euzefobfl0ccz/10-Pham+Thu+Hoc+Vo+Hoc+Nhan+Ky+Thu+9+-+namo84000.mp3 . SEVER 5 https://www.amazon.com/clouddrive/share?s=WeanYwL_TIkvSe9jwzygio . SEVER 6 https://drive.google.com/file/d/0B95IhN6iYHBcd3l2X3Z0YVhNUTA/edit?usp=sharing . KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán Dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt Dịch PHẨM ‘THỌ-HỌC VÔ- HỌC NHƠN-KÝ’ …

Đọc chi tiết