Home / Tag Archives: Nh Lai

Tag Archives: Nh Lai

Hạnh Sa Môn – HT Thích Trí Quảng

HẠNH SA MÔN HT. Thích Trí Quảng Mỗi năm tôi tới thăm trường hạ này và trao đổi kinh nghiệm an cư. Tuy nhiên, năm nay tuổi tôi đã lớn, sức khỏe không cho phép, nhưng ba tịnh xá của hệ phái Khất sĩ tổ chức an cư và tập …

Đọc chi tiết