Home / Tag Archives: Ni Ph

Tag Archives: Ni Ph

Kinh Duy Ma Cật – trọn bộ

KINH DUY MA CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng   LỜI GIỚI THIỆU Từ xưa chư Phật, Bồ-tát ra đời giáo hóa chúng sanh, với lòng bi-nguyện thâm-thiết đều muốn cho …

Đọc chi tiết