[BBC] The Life of Sakyamuni Buddha – Cuộc đời Đức Phật – Phụ đề tiếng Việt

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Phim do đài BBC – Mỹ sản xuất. Tải xuống video định dạng mkv | Click here to download the movie as .mkv

[Animation] Cuộc đời Đức Phật thuyết minh tiếng Việt, Phụ đề tiếng Anh – Vietnamese film of the Buddha’s life, English subtitle

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 – CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Mời tải xuống video tại đây | Click here to download file as .mkv

[smr] TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI | HISTORICAL EVIDENCE OF SHAKYAMUNI BUDDHA’S LIFE

DOWNLOAD BẢN PDF TẠI ĐÂY CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FILE AS PDF 1. Danh hiệu và cuộc đời | the title (the name) and the life NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT | 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA | NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tất Đạt Đa, cũng được gọi … Read more[smr] TÌM HIỂU BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI | HISTORICAL EVIDENCE OF SHAKYAMUNI BUDDHA’S LIFE