[BBC] The Life of Sakyamuni Buddha – Cuộc đời Đức Phật – Phụ đề tiếng Việt

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Phim do đài BBC – Mỹ sản xuất. Tải xuống video định dạng mkv | Click here to download the movie as .mkv

[Animation] Cuộc đời Đức Phật thuyết minh tiếng Việt, Phụ đề tiếng Anh – Vietnamese film of the Buddha’s life, English subtitle

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 – CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Mời tải xuống video tại đây | Click here to download file as .mkv

[Animation] Cuộc đời Đức Phật thuyết minh tiếng Việt, Phụ đề tiếng Anh – Vietnamese film of the Buddha’s life, English subtitle

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 – CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Mời tải xuống video tại đây | Click here to download file as .mkv

[smr] Tìm hiểu bằng chứng lịch sử về cuộc đời Đức Phật Thích Ca | Historical Evidence of the Buddha

DOWNLOAD BẢN PDF TẠI ĐÂY CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FILE AS PDF 1. Danh hiệu và cuộc đời | the title (the name) and the life NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT | 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA | NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tất Đạt Đa, cũng được gọi … Read more[smr] Tìm hiểu bằng chứng lịch sử về cuộc đời Đức Phật Thích Ca | Historical Evidence of the Buddha

Tôn ảnh mừng Phật Đản | Images of celebration of Sakyamuni Buddha's Birthday

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI PHẬT | NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

No. 547. VESSANTARA-JĀTAKA.

No. 547. VESSANTARA-JĀTAKA. [479] “Ten boons,” etc. This story the Master told while dwelling near Kapilavatthu in the Banyan Grove, about a shower of rain. When the Master turning the precious Wheel of the Law came in due course to Rājagaha, where he spent the winter, with Elder Udāyi leading the way, and attended by … Read moreNo. 547. VESSANTARA-JĀTAKA.

No. 546. THE MAHĀ-UMMAGGA-JĀTAKA

No. 546. THE MAHĀ-UMMAGGA-JĀTAKA [1]. “King Brahmadatta of Pañcāla,” etc. The Teacher, while dwelling at Jetavana, told this about the perfection of knowledge. One day the Brethren sat in the Hall of Truth and described the Buddha’s perfection of knowledge: “Brethren, the omniscient Buddha whose wisdom is vast, ready, swift, sharp, crushing heretical doctrines, after … Read moreNo. 546. THE MAHĀ-UMMAGGA-JĀTAKA

No. 545. VIDHURAPAṆḌITA-JĀTAKA.

No. 545. VIDHURAPAṆḌITA-JĀTAKA. “Thou art pale and thin and weak,” etc. The Master told this tale while dwelling in Jetavana, concerning the Perfection of Wisdom. One day the Brethren raised a discussion in the Hall of Truth, saying, “Sirs, the Master has great and wide wisdom, he is ready and quick-witted, he is sharp and … Read moreNo. 545. VIDHURAPAṆḌITA-JĀTAKA.

No. 544. MAHĀNĀRADAKASSAPA-JĀTAKA.

No. 544. MAHĀNĀRADAKASSAPA-JĀTAKA. “There was a king of the Videhas,” etc. This story was told by the Master, while dwelling in the Laṭṭhivana pleasure garden, in relation to the conversion of Uruvela-Kassapa. Now the Teacher by whom the glorious reign of law was begun, [220] after converting the ascetics Uruvela-Kassapa and the rest, came to … Read moreNo. 544. MAHĀNĀRADAKASSAPA-JĀTAKA.