Home / Tag Archives: Th Gian Gi

Tag Archives: Th Gian Gi

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM 20 THƯỜNG BẤT KINH BỒ TÁT Thường Bất Khinh Bồ-tát là vị Bồ-tát tên Thường Bất Khinh. Ngài có tâm hạnh kính trọng tất cả mọi người, không có một niệm xem thường …

Đọc chi tiết

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải – HT Thanh Từ – Phẩm 09: Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI Hoà thượng Thích Thanh Từ Thiền Viện Chân Không PHẨM THỌ HỌC VÔ HỌC NHƠN KÝ Thọ Học Vô Học Nhân Ký nghĩa là thọ ký cho hàng đệ tử hữu học và vô học. Hàng hữu học là người tu chứng từ …

Đọc chi tiết

[0162] KINH KIM SẮC VƯƠNG

PHẬT NÓI KINH KIM SẮC VƯƠNG Hán dịch: Đời Đông Ngụy, ưu-bà-tẳc Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi, người nước Thiên trúc Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Thế Tôn ở tại khu lâm viên Kỳ-đà, Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ cùng với chúng …

Đọc chi tiết

Bộ Nhân Chế Định: Phần Xiển Minh

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG BỘ NHÂN CHẾ ĐỊNH (PUGGALAPAÑÑATTI) Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCA Mahā Thera) —o0o— PHẦN XIỂN MINH NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI XIỂN MINH PHẦN MỘT CHI …

Đọc chi tiết