Home / Tag Archives: thay tri thoat

Tag Archives: thay tri thoat

Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh – Vô Lượng Thọ Kinh

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH (KINH VÔ LƯỢNG THỌ) Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập) Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm, Cư sĩ Minh Chánh —o0o— NGHI THỨC NGUYỆN HƯƠNG (Quì gối đưa nhang lên nguyện hương) …

Đọc chi tiết