[BBC] The Life of Sakyamuni Buddha – Cuộc đời Đức Phật – Phụ đề tiếng Việt

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2562 CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Phim do đài BBC – Mỹ sản xuất. Tải xuống video định dạng mkv | Click here to download the movie as .mkv