Home / Tag Archives: Thích Thiện Hoa

Tag Archives: Thích Thiện Hoa

Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật

Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật (Trích Phật Học Phổ Thông) Hòa Thượng Thích Thiện Hoa A.- Mở đề Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm …

Đọc chi tiết

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật

Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật (Trích Phật Học Phổ Thông) Hòa Thượng Thích Thiện Hoa A. Mở Ðề Xưa nay, những bậc có công ơn lớn đối với Quốc gia, xã hội đều được tôn sùng, nhưỡng mộ. Sự tôn sùng ngưỡng mộ này do nhiều nguyên nhân, nhưng …

Đọc chi tiết

Bát Quan Trai Giới

Bát Quan Trai Giới (Trích Phật Học Phổ Thông) Hòa Thượng Thích Thiện Hoa A. Mở Ðề Ðức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là “giới, …

Đọc chi tiết