Home / Tag Archives: Trung Qu

Tag Archives: Trung Qu

Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm – Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giải Dịch Sang Việt Ngữ Ban Phiên Dịch Kinh Ðiển Xuất Bản Buddhist Text Translation Society Department of Vietnamese Translation Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, …

Đọc chi tiết

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người – 03. Đạo Phật và nền văn hóa Việt Nam

ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO VÀ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI Hòa thượng Thích Minh Châu 3. ĐẠO PHẬT VÀ NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM Như mọi người đều biết vào thế kỷ thứ nhất sau kỷ nguyên, đạo Phật du nhập vào Việt Nam trong khi đất nước đang bị phong …

Đọc chi tiết

01. Khái quát về khởi tín luận

ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN (大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) Thích Nhật Từ (Bài dạy tại lớp Cao Đẳng Phật học TP.HCM, khoá IV-2005) BÀI 1 – KHÁI QUÁT VỀ KHỞI TÍN LUẬN I. TÁC GIẢ CỦA KHỞI TÍN LUẬN Đại Thừa Khởi Tín Luận (大乘起信論; S. Mahāyāna Śraddhotpāda Śāstra) …

Đọc chi tiết

13. Ngài Huyền Trang

ĐỊNH NGHIỆP TRONG PHẬTGIÁO Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế PL. 2544 – TL. 2000 NGÀI HUYỀN TRANG Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói …

Đọc chi tiết