[Lược thuật] Cách xưng hô thường dùng trong Phật giáo

Thuở Đức Phật còn tại thế có một câu chuyện như thế này: “Có một người Bà La Môn vì ganh ghét với Ðức Phật, nên ngày nào cũng đến…

Read More »