THƯ VIỆN PHÁP ÂM KINH TỤNG PHẬT GIÁO

———-oO0———-

Photobucket
.

KINH A DI ĐÀ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

KINH 48 ĐẠI NGUYỆN

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

KINH PHÁP HOA PHẨM PHỔ MÔN

KINH 12 ĐẠI NGUYỆN

KINH DƯỢC SƯ

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

KINH CHÁNH PHÁP SHANGHATA

KINH HỒNG DANH SÁM HỐI

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

 • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 12345678

KINH LĂNG NGHIÊM

KINH SÁM HỐI SÁU CĂN

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ.

 • Thầy Huệ Duyên tụng: (Bộ 1 – 5MB/băng) Băng 1 –  2 | (Bộ 2 – 15MB/băng) Băng 12

KINH MỤC LIÊN SÁM PHÁP

 • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng  123456

KINH MƯỜI NGUYỆN PHỔ HIỀN

KINH TÁM ĐIỀU TỪ TÂM

KINH NIỆM PHẬT BALAMAT

 • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 123456
 • Nguyễn Vinh và Kim Phượng đọc: Băng 12345678

KINH TỪ BI THỦY SÁM

 • Thầy Trí Thoát tụng: Quyển Thượng (Băng 12) | Quyển Trung (Băng 1234) | Quyển Hạ (Băng 1234)
 • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 1234
 • Thầy Chơn Thức tụng: Băng 1234567

KINH VU LAN BÁO HIẾU

KINH PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG

KINH SÁM HỒNG TRẦN

KINH SÁM HỐI DIỆT TỘI

 • Thầy Huệ Duyên tụng: Băng 12345678910

CÁC BÀI SÁM VĂN

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

6 Comments on THƯ VIỆN PHÁP ÂM KINH TỤNG PHẬT GIÁO

 1. Chào bạn,
  Mình muốn xin các bộ kinh để tụng thì xin ở đâu vậy?

 2. Xin quý thầy up thêm kinh tụng giọng quý thầy Huế, vì kinh tụng của quý thầy Huế theo nghi thức Cung đình rất hay, dễ đi vào lòng người… A DI ĐÀ PHẬT! con xin cám ơn!

 3. Mong bạn nào có các bài tụng của thầy Thích từ thọ tụng up lên càng nhiều càng tốt. Giọng tụng của thầy rất hay nhất là thầy sám các bài sám nghe mùi mẫn mình nghe thầy sám rơi cả nước mắt
  Thấy có bài sám về cha mẹ do thầy Chiếu túc tụng nếu bài sám đó do thầy Thích Từ Thọ tụng hay quá
  Bạn Thanh Tịnh Lưu Luy ơi bạn có những bài sám về cha mẹ của thầy Thích từ Thọ không , có thì up lên cho mình nhé
  Mình đã có các bài do thầy Thích Từ Thọ tụng là , Kinh Dược Sư Sám tuyển sám siêu độ vong linh nơi địa ngục Kinh Vu Lan
  Có up lên nhé thích nhất là dạng mp3

 4. nam mô a di đà phật !con muốn xin bộ kinh giai oan thì xin ở đâu ạ?con đang cần gấp xin quý thầy chỉ giúp con .

Leave a comment

Your email address will not be published.


*