[audio] Thần chú Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, Ta bà ha.
OM CALE CULE CUNDHE SVAHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *