Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / PHÁP MÔN / Thiền Phật giáo / Lăng Nghiêm Pháp Hội / Thần chú Lăng Nghiêm chia thành 7 phần

Thần chú Lăng Nghiêm chia thành 7 phần

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas
—o0o—

Thưa quý vị ! Bộ thần chú Lăng Nghiêm gồm tất cả 554 câu. Thanh Tịnh Lưu Ly tách bộ thần chú này thành 7 phần tương ứng với 7 ngày của một tuần, sau đó sắp xếp 7 phần này lần lượt theo 7 ngày trong tuần. Mục đích để quý vị có thể đọc tụng mỗi ngày và dần học thuộc Bộ Thần chú này. Mỗi phần với thời lượng chưa đến 15 phút.

Thanh Tịnh Lưu Ly thực hiện sự sắp xếp các phần lần lượt theo các ngày trong tuần cho đúng tuần tự thời gian một tuần, việc chia tách các phần một cách ngẫu nhiên và không liên quan tới tầm quan trọng hay nội dung của các câu Thần chú.

Ngoài ra trong bộ pháp âm Lăng nghiêm chú, Đại Bi thần chú, Thập chú được tách từ bộ pháp âm Công Phu khuya, bộ này chỉ có thần chú và đã lược bỏ nghi thức, mục đích để quý vị học thuộc bộ thần chú này hoặc mục đích nghe khi cần.

Quý đạo hữu nào không thể nghe trực tiếp có thể liên hệ với Thanh Tịnh Lưu Ly để nhận bộ Pháp âm này. Quý vị cũng có thể tải xuống nhờ phần mềm IDM.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *