THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIẢNG HUẤN, BAN BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC HÀM THỤ

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIẢNG HUẤN, BAN BIÊN SOẠN
CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC HÀM THỤ

1998 – 2002

Ban Tổ chức

* Trưởng ban: HT Thích Trí Quảng, Trưởng ban Hoằng pháp T.U GHPGVN kiêm Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

* Phó ban: TT Thích Giác Toàn, Phó ban Giáo dục T.U GHPGVN kiêm Phó Tổng Biên tập báo Giác Ngộ

* Phó ban: TT Thích Thiện Tâm, Phó ban Hoằng pháp T.U GHPGVN

* Thư ký kiêm Biên tập Chương trình: ÐÐ Thích Tâm Thiện, Ủy viên Ban Văn hóa T.U GHPGVN

* Kiểm tra: CS Tống Hồ Cầm, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP HCM kiêm Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

Ban Giảng huấn

HT Tiến sĩ Thích Thiện Châu (Paris),

HT Tiến sĩ Thích Trí Quảng,

TT Tiến sĩ Thích Chơn Thiện

Và chư tôn Thượng tọa, Ðại đức, Giáo sư trực thuộc ngành Hoằng pháp GHPGVN.

Ban Biên soạn

TT Thích Giác Toàn,

TT Thích Thiện Tâm,

TT Thích Thiện Bảo,

GS Minh Chi,

ÐÐ Thích Tâm Thiện,

ÐÐ Thích Viên Giác,

ÐÐ Thích Tố Huân,

ÐÐ Thích Gia Tuệ,

ÐÐ Thích Trí Chơn,

ÐÐ Thích Tâm Khanh,

ÐÐ Thích Tâm Hải,

ÐÐ Thích Từ Hòa,

ÐÐ Thích Phước Lượng.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*