Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIẢNG HUẤN, BAN BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC HÀM THỤ

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIẢNG HUẤN, BAN BIÊN SOẠN
CHƯƠNG TRÌNH PHẬT HỌC HÀM THỤ

1998 – 2002

Ban Tổ chức

* Trưởng ban: HT Thích Trí Quảng, Trưởng ban Hoằng pháp T.U GHPGVN kiêm Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

* Phó ban: TT Thích Giác Toàn, Phó ban Giáo dục T.U GHPGVN kiêm Phó Tổng Biên tập báo Giác Ngộ

* Phó ban: TT Thích Thiện Tâm, Phó ban Hoằng pháp T.U GHPGVN

* Thư ký kiêm Biên tập Chương trình: ÐÐ Thích Tâm Thiện, Ủy viên Ban Văn hóa T.U GHPGVN

* Kiểm tra: CS Tống Hồ Cầm, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP HCM kiêm Phó Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

Ban Giảng huấn

HT Tiến sĩ Thích Thiện Châu (Paris),

HT Tiến sĩ Thích Trí Quảng,

TT Tiến sĩ Thích Chơn Thiện

Và chư tôn Thượng tọa, Ðại đức, Giáo sư trực thuộc ngành Hoằng pháp GHPGVN.

Ban Biên soạn

TT Thích Giác Toàn,

TT Thích Thiện Tâm,

TT Thích Thiện Bảo,

GS Minh Chi,

ÐÐ Thích Tâm Thiện,

ÐÐ Thích Viên Giác,

ÐÐ Thích Tố Huân,

ÐÐ Thích Gia Tuệ,

ÐÐ Thích Trí Chơn,

ÐÐ Thích Tâm Khanh,

ÐÐ Thích Tâm Hải,

ÐÐ Thích Từ Hòa,

ÐÐ Thích Phước Lượng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *