Thủ ấn căn bản của Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Bồ tát

thuanthanhcanh-1
thuanthanhcanh-2
thuanthanhcanh-3
thuanthanhcanh-4
thuanthanhcanh-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *