Home / Thường tụng / Di Lặc Kinh Pháp

Di Lặc Kinh Pháp

 photo namo84000wordpresscom-DiLacBoTat134.jpg

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT
南無當來下生彌勒尊佛
Namo Maitreya Honored Future Buddha

Các bộ kinh 01,04 và 06 là các bộ quan trọng hợp thành Di Lặc tam bộ kinh.

Các bộ kinh trên đây được sưu tầm, sắp xếp dựa theo “Tìm hiểu tín ngưỡng Di Lặc” của tác giả Thích Nguyên Hiền
.  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *