Home / Thường tụng / Dược Sư Kinh Pháp

Dược Sư Kinh Pháp

.

 photo PhatDuocSu2_zps571c9a8b.jpg

Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát

Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát

DƯỢC SƯ KINH PHÁP

.

Biên soạn theo sách cùng tên của tác giả Huyền Thanh

KINH ĐIỂN DƯỢC SƯ

THẦN CHÚ DƯỢC SƯ

THỦ ẤN DƯỢC SƯ

PHÁP ÂM DƯỢC SƯ

.  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *